1.
Krylovas A, Kosareva N, Gudelytė L. Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2022 m.sausio25 d.];52(proc. LMS):195–199. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15416