1.
Dreižienė L. Tiesinė diskriminantinė erdvinių Gauso duomenų analizė, naudojant anizotropijos koeficiento įvertinius. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];52(proc. LMS):315–320. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15450