1.
Kasparavičiūtė A, Saulis L. Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija. LMR [Prieiga per internetą]. 2011 m.gruodžio15 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];52(proc. LMS):369-74. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/15504