1.
Ašeris V. Biojutiklio su lygiagrečiu substratų virsmu ir dializės membrana kompiuterinis modeliavimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio25 d. [žiūrėta 2022 m.liepos7 d.];53(B):1–6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/16134