1.
Krylovas A, Kriauzienė R. Pusiau tiesinės hiperbolinės suvidurkintų lygčių sistemos su periodinėmis kraštinėmis sąlygomis tyrimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio17 d.];53(B):19–24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17080