1.
Navickis K. Glaustinių hiperpaviršių afininė diferencialinė geometrija. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio25 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];53(B):37-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/DOI