1.
Grinis I, Ivanauskas F, Stepanauskas G. Kai kurie polivalentinių sistemų modeliavimo geometriniai aspektai. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio25 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];53(B):62–67. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17091