1.
Gudelytė L, Krylovas A, Laukevičius T, Kosareva N. Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];53(B):73–77. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17096