1.
Gudelytė L, Krylovas A, Laukevičius T. Universitetų reitingavimas taikant dichotominio testavimo metodiką. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio24 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];53(B):68–72. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17097