1.
Švitra D. Vėlavimas ir ekonominių sistemų dinamika. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];53(B):108–111. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17106