1.
Švitra D, Žemaitis G. Drūkšių ežero (Ignalinos AE aušintuvo) ichtiocenozės dinamika. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];53(B):124–129. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17109