1.
Banionis J. A. Bendiko (1867–1939) „Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos Elementorius“ – aritmetikos pradmenų šaltinis. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];53(B):141–144. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17113