1.
Gesevičienė V, Mazėtis E. IKT taikymo mokant ir mokantis matematikos IV klasėje poveikio mokinių pasiekimams tyrimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];53(B):163–168. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17119