1.
Rudalevičienė R, Kašuba R. Uždavinio sprendimas kaip mokslo kūrimo provaizdis. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo25 d.];53(B):220–225. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17130