1.
Sičiūnienė V, Dargytė J. Geometrijos mokymasis progimnazijoje: rezultatai ir iššūkiai. LMR [Prieiga per internetą]. 2012 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio23 d.];53(B):231–236. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17133