1.
Čiegis R, Jankevičiūtė G, Leonavičienė T. Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];54(B):1–5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17141