1.
Krylovas A, Kriauzienė R. Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir atitinkamos suvidurkintos sistemos konstravimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio11 d.];54(B):42–47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17149