1.
Krylovas A, Lavcel-Budko O. Vienmačio dujų dinamikos uždavinio sprendinio asimptotinis aproksimavimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio19 d.];54(B):48–53. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17150