1.
Stonkienė L, Ivanauskas F, Malinauskas A. Interferencinių medžiagų įtakos amperometriniam jutikliui matematinis modeliavimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];54(B):60–65. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17152