1.
Gesevičienė V, Mazėtis E. IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];54(B):105–110. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17161