1.
Kašuba R, Rudalevičienė R. 5–8 klasių mokinių problemų sprendimų gebėjimų ugdymas „Kengūros“ vasaros stovykloje. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio12 d.];54(B):117–122. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17163