1.
Pincevičius A, Bekešienė S. Pasirenkamojo dalyko „Intelektualiosios technologijos karyboje“ dėstymo ypatumai. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];54(B):167–172. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17188