1.
Sičiūnienė V, Dargytė J. Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio14 d.];54(B):184–189. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17191