1.
Sičiūnienė V, Valatkevičienė J. Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2013 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.birželio23 d.];54(B):190–195. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17192