1.
Banionis J. Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio26 d.];55(B):12–16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17197