1.
Krylovas A, Kosareva N. Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];55(B):50–54. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17208