1.
Kudžma R, Rukaitė V. Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];55(B):55–59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17209