1.
Puriuškis G. Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio24 d.];55(B):117–120. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17693