1.
Stonkienė L, Ivanauskas F. Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2014 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];55(B):131–136. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17696