1.
Krylovas A, Kosareva N. Gamyklos vietos parinkimo uždavinio sprendimas daugiakriteriniu KEMIRA metodu. LMR [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio20 d.];56(B):18–23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17701