1.
Sičiūnienė V. Didaktiniai matematinio teksto skaitymo aspektai. LMR [Prieiga per internetą]. 2015 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];56(B):90–94. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17718