1.
Kanišauskas V. Vidinės migracijos matematinis modelis. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];57(B):7–12. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17727