1.
Kaukėnas J, Tamulevičius G. Lietuvių šnekos balsių aprašymo autoregresijos modeliu adekvatumo tyrimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];57(B):19–24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17730