1.
Krylovas A. Dviejų silpnai netiesinių lygčių dalinėmis išvestinėmis hiperbolinės sistemos asimptotinis integravimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];57(B):31–36. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17732