1.
Krylovas A, Kosareva N. Kriterijų derinimas svorių balansavimo metodu taikant entropijų reikšmes sprendimo priemimo uždaviniui spręsti. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];57(B):43–48. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17734