1.
Kurilova J, Kurilovas E. Daugiakriterių sprendimų metodų taikymas mokomiesiems scenarijams optimizuoti. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio15 d.];57(B):55–59. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17736