1.
Simanavičienė R. TOPSIS metodo jautrumas normalizavimo taisyklių atžvilgiu. LMR [Prieiga per internetą]. 2016 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio21 d.];57(B):71–76. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17739