1.
Banionis J. Akademikas Albinas Rimka (1886–1944) ir statistikos mokslas Lietuvoje: matematikos taikymai. LMR [Prieiga per internetą]. 2017 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];58(B):15–21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17754