1.
Gudelytė L, Kastickaitė J, Krylovas A, Laukevičius T. Matematinio ir matematikos istorijos tekstų supratimo palyginimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];51(proc. LMS):91–96. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17781