1.
Kastickaitė J, Banionis J. Diferencialinio ir integralinio skaičiavimo pradmenų mokymas Lietuvos mokykloje po matematikos mokymo reformos (1929–1940). LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];51(proc. LMS):198–203. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17806