1.
Daugmaudis JV, Laurynėnas A, Ivanauskas F. Gaubiančiojo paviršiaus įtaka Koši–Kroftono metodo tikslumui. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.birželio20 d.];51(proc. LMS):250–255. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17823