1.
Jegnoraitė R, Ivanauskas F, Pikturna A. Vilniaus Universiteto kamieninių padalinių finansavimo kompiuterinis modeliavimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.sausio26 d.];51(proc. LMS):262–266. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17825