1.
Piaseckienė K, Radavičius M, Stiklius R. Lietuviškų tekstų stilių palyginimas remiantis universalių kiekybinių charakteristikų statistine analize. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.liepos4 d.];51(proc. LMS):307–312. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17840