1.
Jakimauskas G, Sušinskas J. Empirinio Bajeso metodo taikymas didelio matavimo duomenų neparametriniams testams. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];51(proc. LMS):402–407. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17859