1.
Bloznelis M, Radavičius I. Apie tolygių atsitiktinių sankirtų grafų hamiltoniškumą. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];51(proc. LMS):443–447. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17868