1.
Kasparavičiūtė A, Saulis L. Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms didžiųjų nuokrypių teoremos. LMR [Prieiga per internetą]. 2010 m.gruodžio21 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];51(proc. LMS):459–464. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17872