1.
Lavcel O, Krylovas A. Absoliučiai tamprios nesvarios stygos netiesinių svyravimų asimptotikų tyrimas. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio26 d.];50(proc. LMS):41–46. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17883