1.
Andziulienė B, Valionienė E. Ugdymo proceso organizavimo ergonominiai aspektai. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.sausio19 d.];50(proc. LMS):58–63. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17886