1.
Zenkevičiūtė I, Dabrišienė V. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gruodžio20 d. [žiūrėta 2021 m.spalio21 d.];50(proc. LMS):134–139. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17916