1.
Ažubalis A. Mokinių matematinių gebėjimų tyrėjas Romualdas Paliokas. LMR [Prieiga per internetą]. 2009 m.gegužės18 d. [žiūrėta 2021 m.spalio19 d.];50(proc. LMS):140–145. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/17917